dangongzhu&&

dangongzhu&&

威望 : 0 积分 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

我们医院每个月都要对血透室进行采样,手、空气、物表、透析液。

0

学习了,真的不错,谢谢老师

0

[quote][url=http://bbs.icchina.org.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2455586&ptid=161524]老朽 发表于 2015-12-10 1...

0

[quote][url=http://bbs.icchina.org.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2455731&ptid=161524]老朽 发表于 2015-12-10 1...

0

感觉问题的关键在于提高微生物送检率,这样才能及时发现多重耐药菌患者。我感觉有些医院不是没有多重耐药菌患者,而是有了,却没有被及时发现,导致多重耐药菌患者数量不多,没办法对比分析。

更多 »发问

7

569 次浏览  • 0 个关注   • 2017-04-23

19

1238 次浏览  • 0 个关注   • 2017-04-23

14

711 次浏览  • 0 个关注   • 2017-04-23

19

3776 次浏览  • 0 个关注   • 2017-04-23

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 0 赞同: 0 感谢: 0

更多 » 关注 0
更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 292 次访问